Roaccutan

Roaccutan är ett A-vitaminderitav som används som läkemedel vid mycket svårartad akne. Roaccutan är ett av få läkemedel som visat sig riktigt effektivt är extrema akneformer som t. ex Acne Conglobata.

Roaccutan verkan 

Läkemedlets exakta verkan är inte helt fastställd men vad man vet är att Roaccutan leder till celldöd i talgkörtlarna vilket leder till att det produceras mindre akne. Roaccutan påverkar samtliga sätt som akne bildas på i kroppen. Talgkörtlarnas storlek minskar och därmed även talgproduktionen. Bakterien P.acnes som lever av talg minskar. Läkemedlet har även en antiinflammatorisk effekt och fungerar även avfjällande på huden. Det faktum att kroppen inte fjällar och producerar talg i samma utsträckning gör Roaccutan till ett mycket potent preparat för att bekämpa extrem akne.

Bieffekter Roaccutan 

Dessvärre finns det en lång rad bieffekter som kan uppstå vid aknebehandling med Roaccutan. Dessa bieffekter är oftast inte allvarliga utan mest besvärliga och medföra exempelvis torr hud, torra slemhinnor, torra ögon och håravfall. Det mycket viktigt att man undviker alkohol under en behandling med Roaccutan då den aktiva substansen Isotretionin bryts ner i levern. Läkemedlet kan även leda till att man slutar växa vilket gör det mer lämpligt för personer som redan är fullvuxna.

Roaccutan ska absolut inte användas under graviditet då det kan leda till missbildning och hjärnskador på det blivande barnet. Det är dock säkert för men att använda då det inte överförs från män vid befruktning. Andra bieffekter kan vara torr hud, muskel och ledvärk, leverpåverkan, förhöjda blodvärden, ljuskänslighet samt i vissa sällsynta fall depression.

Trots många bieffekter är Roaccutan förnärvarande det främsta läkemedlet för att behandla akne.